Zabiegi Cennik

WYSZUKIWARKA ZABIEGÓW

Wybierz przynajmniej jedną kategorię,
a następnie kliknij szukaj

Wyszukaj po słowie kluczowym

Zabiegi
na twarz
Zabiegi
na ciało
Masaże i spa Rytuały Japońskie Dla mężczyzn Kwasy Trwała
depilacja
Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna
estetyczna
Pakiety
zabiegowe
Zabiegi na twarz Zabiegi na ciało Masaże & SPA Rytuały japońskie Zabiegi dla mężczyzn Kwasy Trwała depilacja Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna estetyczna

REGULAMIN

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Instytutu Zdrowia i Urody Karolina Gniadek-Magusiak

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Zdrowia i Urody Karolina Gniadek-Magusiak, adres: 30-443 Kraków, ul. Józefa Marcika 12 („Administrator danych”), tel. 533340785, adres e-mail: krakowmarcika@yasumi.pl.

2. Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach związanych z realizacją usług:

a. zależnie od wyrażonych zgód – w celu komunikacji, korzystania z usług kosmetycznych oraz otrzymywania za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dotyczących planowanych wizyt lub /oraz informacji o produktach i usługach marki YASUMI - na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

b. związanych z realizacją umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c. związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

d. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) podmioty współpracujące z Administratorem danych w celu realizacji usługi, w tym YASUMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa;

2) pracownicy i współpracownicy Administratora danych upoważnieni do przetwarzania danych osobowych Klientów w związku z wykonywaniem obowiązków;

3) dostawcy usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora danych (w szczególności podmioty wyspecjalizowane w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);

4) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

4. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa lub przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pani / Pan również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja usługi.

9. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), a Pani /Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.

Potwierdzam, że zapoznałam/em się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.