Zabiegi Cennik

WYSZUKIWARKA ZABIEGÓW

Wybierz przynajmniej jedną kategorię,
a następnie kliknij szukaj

Wyszukaj po słowie kluczowym

Zabiegi
na twarz
Zabiegi
na ciało
Masaże i spa Rytuały Japońskie Dla mężczyzn Kwasy Trwała
depilacja
Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna
estetyczna
Pakiety
zabiegowe
Zabiegi na twarz Zabiegi na ciało Masaże & SPA Rytuały japońskie Zabiegi dla mężczyzn Kwasy Trwała depilacja Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna estetyczna

 

Regulamin wizyt w gabinecie w warunkach zagrożenia zakażeniem SARS-CoV-2

 

Szanowni Klienci! 

W związku z zagrożenia zakażeniem SARS-CoV-2  i w trosce o Wasze bezpieczeństwo wprowadzamy nowe zasady pracy i dodatkowe, wzmocnione procedury bezpieczeństwa zgodne z aktualnymi zaleceniami. Mają one na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia oraz zwiększenie bezpieczeństwa zarówno klientów jak i pracowników naszego Instytutu. Prosimy Was o zapoznanie się z nowym Regulaminem wizyt:

 

 

1)        Przed każdym zabiegiem będzie przeprowadzonywywiad epidemiologiczny.  

Ankieta przeprowadzana jest w związku z zagrożeniem koronawirusem. 

 

2)        Klient wchodząc do budynku powinien mieć na sobie maseczkę. Po wejściu do gabinetu zostanie poproszony o dezynfekcję rąk/rękawiczek. 

 

3)        Klienci przychodzący na zabieg zostaną poproszeni kolejno o: dezynfekcję rękawiczek, udanie się do łazienki w celu umycia i dezynfekcji rąk.

 

4)        Informujemy, że prowadzimy rejestr osób przychodzących na zabiegi.  

 

5)        Na wizyty prosimy przychodzićbez osób towarzyszących!Osoby niepełnoletnie oraz niepełnosprawne powinny stawić się na wizytę z jednym opiekunem.W przypadku pacjentów niepełnoletnich lub wymagających osoby towarzyszącej – zarówno pacjent, jak i osoba towarzysząca przechodzą ww. procedurę. 

 

6)        Na wizytę stawiamy się punktualnie.Jeżeli przybędziesz za wcześnie prosimy Cię o poczekanie przed budynkiem lub w samochodzie i poinformowanie nas o wcześniejszym przybyciu telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS.

 

 

7)        Przed wykonaniem zabiegu odbędzie siębezdotykowy pomiar temperatury ciała

 

 

8)        Na zabiegi przyjmujemy wyłącznie klientów z ujemnym wywiadem epidemiologicznym. Jeżeli masz jakiekolwiek objawy chorobowe zastrzegamy sobie prawo do odmówienia wykonania przez nas usług. 

 

9)        Preferowana jestpłatność kartą, telefonem lub blikiem.W przypadku płatności gotówką prosimy dokładne odliczanie kwoty, by nie było konieczności wydawania reszty.

REGULAMIN


     
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Instytutu Zdrowia i Urody Karolina Gniadek-Magusiak:

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informuję, iż:

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Zdrowia i Urody Karolina Gniadek- Magusiak, adres: 30-443 Kraków, ul. Józefa Marcika 12 („Administrator danych”), tel. 533340785, adres e-mail: krakowmarcika@yasumi.pl.

     2. Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach związanych z realizacją usług:

   a. zależnie od wyrażonych zgód – w celu komunikacji, korzystania z usług kosmetycznych oraz otrzymywania za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dotyczących planowanych wizyt

   lub /oraz informacji o produktach i usługach marki YASUMI - na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

   b. związanych z realizacją umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

   c. związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

   d. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

     3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

   1) podmioty współpracujące z Administratorem danych w celu realizacji usługi, w tym YASUMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa;

   2) pracownicy i współpracownicy Administratora danych upoważnieni do przetwarzania danych osobowych Klientów w związku z wykonywaniem obowiązków;

   3) dostawcy usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora danych (w szczególności podmioty wyspecjalizowane w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);

   4) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

     4. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.

     5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

    lub przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

     6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

     Ma Pani / Pan również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na    zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

     7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

     8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja usługi.

     9. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), a Pani /Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.

     Potwierdzam, że zapoznałam/em się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje

REGULAMIN NABYWANIA BONÓW UPOMINKOWYCH

  Definicje: bon upominkowy, zwany dalej Bonem - bon na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta YASUMI MEDESTETIC,
(ul. Józefa Marcika 12, 30-443 Kraków) zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną.
  Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) 
pod numerem telefonu, bądź osobiście.

  Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.

   Bon ważny jest przez 3 miesiące od momentu jego nabycia. 

   Na prośbę Zamawiającego ważność bonu może być przedłużona (opcja dostępna wyłącznie podczas składania zamówienia, nie obowiązuje po odbiorze lub wysyłce Bonu).

   Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.   W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów jest niższa niż wartość Bonu, salon nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.

   W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.


   Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.

   Bony nie łączą się z innymi rabatami.


   Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt.

   Bon zakupiony w YASUMI MEDESTETIC przy ul. Józefa Marcika 12 w Krakowie może zostać zrealizowany wyłącznie w YASUMI MEDESTETIC przy ul. Józefa Marcika 12 w Krakowie

   Bon może być wykorzystany do zapłaty za preparaty i/lub usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.

   W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia zarezerwowanej wizyty minimum 2 dni przed zaplanowanym terminem, z bonu potrącana jest wartość umówionej wizyty,

   czyli w przypadku bonu na konkretny zabieg bon przepada, a w przypadku rezerwacji zabiegu w ramach bonu kwotowego, z bonu potrącana jest wartość umówionego zabiegu 

  (jeśli jest to usługa "Konsultacja z zabiegiem", z bonu potrącane jest 150zł)   Sposób pakowania Bonu oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od wartości Bonu:

   Bony podarunkowe poniżej 200 zł występują w formie zaproszenia w zalakowanej kopercie. Istnieje możliwość dopłaty do opakowania (ozdobne pudełko + firmowy ręczniczek) – 20zł.

   Bony podarunkowe od wartości 200 zł pakowane są gratis w ozdobne pudełko prezentowe z firmowym ręczniczkiem (do wyboru różne rodzaje kartoników według dostępności).

   Do bonów podarunkowych od wartości 300zł dołączamy w prezencie jeden mini produkt według dostępności

   Do bonów podarunkowych od wartości 500zł dołączamy w prezencie dwa mini produkty według dostępności

   Do bonów podarunkowych od wartości 700zł dołączamy w prezencie trzy mini produkty według dostępności

   Do bonów podarunkowych od wartości 1000zł dołączamy w prezencie cztery mini produkty według dostępności

   W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager 

   Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.